Одобриха предварителния проект за ОУП на Велико Търново

Go down

Одобриха предварителния проект за ОУП на Велико Търново

Писане by арх.Калина Митева-Павловa on Вто 07 Апр 2009, 8:19 pm

Планът е минал ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ и експертния съвет се е произнесъл по предложенията и възраженията !

http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=700087

На свое заседание на 1 април експертният съвет по устройство на територията (ЕСУТ) при община Велико Търново одобри предварителния проект за Общ устройствен план (ОУП) и излезе с предложение до кмета да продължи работата по плана в следваща фаза, като се вземат под внимание направените предложения и корекции. Както "Строителство Градът" писа, общият устройствен план на община Велико Търново във фаза предварителен проект е разработен от колектив на "Булплан" ООД. Като независими експерти в обсъждането по време на експертния съвет в общината участваха ланд. арх. Георги Радославов от София, ланд. арх. доц. д-р Емил Галев, също от София, арх. Камен Петров - главен архитект на район "Красна поляна" в Столичната община, и юрист Александър Косев.
По време на заседанието бяха разгледани въпроси, заявления и предложения, касаещи ОУП на община Велико Търново - предварителен проект, които са постъпили в продължение на последните няколко месеца от края на миналата година.
След продължителна дискусия по всяко от предложенията експертният съвет по устройство на територията взе решение да приеме предложението на областната колегия на Камара на архитектите в България за проучване на нови трасета и прие препоръката да се проучат по-близки обходни трасета, а именно запад-юг, юг - изход към Горна Оряховица и запад-север. Прие се да бъде запазено трасето "Сини вир" с възможност за далекоперспективно прилагане при доказана необходимост. По постъпилото предложение на Комитета за горите експертният съвет се произнесе, че планът не предвижда нови територии, а отразява извършени промени. Планира се компенсаторно залесяване на общински терени северозападно от кв. "Картала" с площ 187 дка. С плана се отчита необходимостта от връзка на урбанизираната територия с природната среда и лесопарка "Търновски височини" и предвижда застрояване с висока степен на озелененост на урегулирани поземлени имоти и улична зеленина и ниска степен на застрояване. Проектът обръща подобаващо внимание на цялостната природна среда на общината, като увеличава значително площите на горски паркове.
Предварителният проект е минал на обществено обсъждане пред населението на общината и пред кметовете на населени места. Участниците в заседанието на експертния съвет се обединиха около мнението, че зеленото трябва да е навсякъде, а не само покрай града.
По отношение на становището и препоръката на "Дебелец 2002", сдружение "Подкрепа" се прие, че местността Устито е естествен водосбор и със застрояването ще се увеличи водосборът. В тази връзка следва да се прехвърли в следващо ниво на проектиране, като се съобрази наличието на естествен водосбор и в част схема ВиК се заложи пречиствателна станция и следва да се разработи разделителна система канализация. Експертният съвет прие това да се опише в правилата за прилагане на плана. Във връзка с исканията на кмета на Дебелец експертният съвет прие желанието за зониране - вододайна зона, зона за отдих, извънселищен парк, зона за жилищно строителство. В хода на дискусията стана ясно, че в плана е отразено пречиствателно съоръжение, а за гробищен терен е необходимо да бъде направено отделно проучване.
Отхвърлено бе предложението, направено от неизвестен гражданин, по старото трасе на пътя Велико Търново – София да се изгражда нов път Леденик – Пушево – Ветренци - Гостилица и се прие, че то няма отношение към плана.
Прието бе предложението на кмета на Шемшево в рамките на стари селищни територии да се включат урбанизираните селищни територии. Формирани бяха решенията по предложенията на няколко частни инвеститора.
По отношение становището на "Болярка" се прие, че искането може да се осъществи със следващо ниво на план. Желанието на друг частен инвеститор касае територия - паметник на културата, и за там действат посочените в плана охранителна зона със своите показатели.
Хотница е включено в плана, като селището ще присъства в списъка с населените места с попадащите в селището ресурси в списъка на територии и обекти с надлокално значение за туризма. Експертният съвет уважи искането на кмета на Ново село за погрешно изписани наименования. Ще се уважи и исканото разширение за производствената зона край пътя София – Варна, като подробният план на промишлена зона ще реши обхвата й. По искането за Церова курия експертният съвет счете, че имотът не попада в подходяща зона, устройствената зона там е за незамърсяващи производствени нужди. Предназначението може да се промени със самостоятелна процедура, включително и обществено обсъждане в населеното място.
В рамките на двуседмичен срок от Регионалната инспекция по околна среда и води ще изпратят своето становище по предварителния проект в писмен вид, стана ясно по време на обсъждането. Гледането на предварителния проект е работно, има за цел да се чуят позиции и становища, а не да се прави фактическо съгласуване. Окончателният проект ще се съгласува и одобрява, бе изтъкнато по време на заседанието. Предварителният проект ще се предложи за сведение на общинския съвет, за да даде своите препоръки за последващата фаза на проектиране.

арх.Калина Митева-Павловa

Брой мнения : 854
Location : Varna
Registration date : 03.12.2007

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите